Sənaye Xəbərləri

  • Open-Loop Control Of Stepper Motor

    Step Motorun Açıq Döngə İdarəsi

    1.Addım mühərrikinin açıq dövrəli servo sisteminin ümumi tərkibi Pilləkən mühərrikin armaturunun işə salınma və söndürülmə vaxtları və hər bir fazanın işə salınma ardıcıllığı çıxışın açısal yerdəyişməsini və hərəkət istiqamətini müəyyən edir.Nəzarət pulsunun paylanması tezliyi əldə edə bilər...
    Daha çox oxu